วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์2560

 

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
 

ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศราช

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภายวัดธรรมบูชา อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077-282865-6 ต่อ 1007 

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ

แจ้งบัณฑิตมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555-2556

รายงานตัวเข้าซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2556   ในวันที่ 9 พ.ค. 2557

(กำหนดการ และรายชื่อเข้าตรวจสอบได้ที่ เมนูฝ่ายทะเบียนและวัดผล )


-------------------------------------------------------------------------------

 ด้วย พระเทพวราจารย์ (สุขี อภโย แสนภักดี ป.ธ.9 )

หัวหน้าศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 15 มิถุนาย 2556 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และได้บำเพ็ญกุศลมาเป็นระยะแล้วนั้น

 

บัดนี้มีกำหนดการ พระราชทานเพริงศพ ในวันที่ 20   เมษายน 2557   ณ วัดธรรมบูชา ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี (ออกเมรุตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
null

 

ปัจฉิมนิเทศ 2555

 

 

 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2555  ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ในงานดังกล่าวได้รับเกีรยติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ) บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้

 
งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดพุ่มผ้าป่าและร่วมขบวนเรือพระ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เร่งรัดงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม จาก สมศ." ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

 

       คณะผู้ตรวจสอบภายใน  

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  คณะผู้ตรวจสอบภายในจากส่วนกลาง ได้เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยมีการตรวจสอบฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

      พิธีไหว้ครูและกีฬาสัมพันธ์๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิธีไหว้ครูและกีฬาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภาคปกติในเวลาทำการ และภาคปกตินอกเวลาทำการเข้าร่วม จำนวน ๑๔๙ รูป/คน  

อ่านเพิ่มเติม...

 

       พิธีปัจฉิมนิเทศ๒๕๕๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปรับปรุงล่าสุด : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕